Particulieren

Naast het sportspecifieke luik bied ik individuele therapie aan voor jongeren en volwassenen met (psychische) klachten die een evenwichtig leven in de weg staan.

Ik vind het belangrijk om – naast het inzoomen op wat moeilijk loopt – volop in te zetten op jouw sterkten en krachten. Dit houdt een boeiende zoektocht in naar jezelf, waarbij ik jou graag wil begeleiden.

Aan de hand van concrete oefeningen krijg je de nodige inzichten in wie jij bent en hoe jij wil evolueren als persoon. Een volgende stap is het aanleren van vaardigheden om je eigen struikelblokken aan te pakken. Zodat je opnieuw controle krijgt over je leven, leert vertrouwen op jezelf en gelooft in je eigen toekomst.

Mogelijke problematieken zijn angst- en stressgerelateerde klachten zoals burn-out, pijn, depressie, controledwang, … Ook moeilijkheden met motivatie, zelfvertrouwen, aandacht, sociale vaardigheden, … zijn voorbeelden van aan te pakken thema’s.