Sportclubs

Ook binnen sportteams, -clubs en -federaties wordt er meer en meer ingezet op sportpsychologische ondersteuning. In overleg met de verschillende betrokkenen krijgt een mentaal project concreet vorm.

Een eerste belangrijke stap is inzicht verwerven in de sterktes en werkpunten van een team. Deze analyse vormt de basis van het mentale actieplan: welke veranderingen zijn nodig en wenselijk? Hoe kunnen we dit samen aanpakken?

Tijdens het uitrollen van een dergelijk traject kunnen zowel diagnostiek (profilering), workshops, infosessies, overleg met trainer(s) en bestuur als individuele opvolging van sporters aan bod komen.  

Ik geloof sterk in het proces van het samen optimaliseren van de (mentale) sterkten en krachten van een team met aandacht voor de ontwikkeling van ieder individueel teamlid.