Over tine

Opleidingen

Ik ben opgeleid als psycholoog en heb 17 jaar ervaring in het multidisciplinair begeleiden van jongeren, volwassenen en ouders.

Zo ontwikkelde ik steeds meer interesse en expertise in het leren omgaan met (faal)angst, zelfvertrouwen, focus, presteren, motivatie … Ik specialiseerde me in de Sportpsychologie en daarnaast schoolde ik me specifiek bij in het Oplossingsgericht en Handelingsgericht werken en ACT (Acceptance and Commitment Therapy/Training).

In mijn begeleidingen combineer ik mijn kennis in de Sport- en Prestatiepsychologie met de mentale technieken van diverse therapievormen. De gebruikte methode zal steeds afgestemd worden op jouw noden.
 • Licentiaat in de Psychologie, optie Schoolpsychologie (2005, K.U. Leuven)
 • Praktijkgerichte Sportpsychologie (2020, K.U.Leuven)
 • ACT-opleiding (basis- en verdiepingsopleiding 2020/2022, Allegre)
 •  Tal van andere opleidingen en congressen o.a.
  • Oplossingsgericht werken (2009)
  • Handelingsgericht werken (2017)
  • Smartmind (2019)
  • Intensive Course Emsep – Trikala (2019)
 • Lid van de Vlaamse Vereniging voor Sportpsychologen (VVSP)
 • Erkend psycholoog door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 812123437)
 • Erkend als klinisch psycholoog (visumnummer 312371)

Over Tine

Sport en gezond leven zitten me in het bloed. Als loopster en fietsster ga ik zelf regelmatig op zoek naar nieuwe sportieve uitdagingen—van marathons en trailruns tot stratenlopen en fietsvakanties.

Mijn grootste passie? Dat is werken rond de samenhang tussen mentale factoren en het prestatieniveau van sporters: een gezonde geest in een gezond lichaam.

Als sportpsycholoog richt ik me zowel op het individueel begeleiden van (top)sporters, ouders en coaches, als op het begeleiden van teams en groepsdynamische processen in teamsporten. Hierbij streef ik naar een samenwerking met alle betrokkenen, steeds in overleg met de atleet. In begeleidingen ga ik handelingsgericht tewerk en gebruik ik methodieken vanuit het oplossingsgericht werken en Acceptance and Commitment Training (ACT).

De steeds toenemende (prestatie)druk en de mentale component om de fysieke barrière te overwinnen zijn uitdagingen binnen de sportwereld.